Duurdere drank en stuntverbod

 

Accijns moet meegaan met inflatie

 

Minimumpijzen voor bier en wijn. En een stuntverbod voor goedkope aanbiedingen. Het moet afgelopen zijn met twee halen, één betalen. Ons alcoholgebruik moet omlaag en daarom wil staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) alcohol duurder maken. Dat staat in een conceptversie van het zogeheten preventieakkoord, dat al enige tijd werd verwacht. Als het akkoord erdoor komt zullen vermoedelijk ook wijnpiraten kunnen worden aangepakt. Blokhuis wil ook de accijnzen op alcohol indexeren. Dan groeit de winkelprijs voor alcoholische dranken mee met de geldontwaarding. Die worden dan geleidelijk aan duurder.

 

 

Een minimumprijs voor alcohol bestaat al in Schotland. Blokhuis laat onderzoeken of dat voor ons land ook mogelijk is. Als het in Nederland zover komt, betekent het dat een kratje bier hier minimaal 20 euro zou gaan kosten, blijkt uit een berekening van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP). Het gaat hier om plannen, die nog moeten worden besproken en met de wijn-, bier- en gedistilleerdhandel. Ze zijn ook nog niet in de regeringscoalitie besproken. Of ze ongeschonden de eindstreep halen, moet worden afgewacht.

 

Volgens hoogleraar Gezondheidseconomie Wim Groot blijkt uit onderzoek dat prijsmaatregelen effectief zijn en kunnen leiden tot minder alcoholgebruik. Hogere prijzen hebben vooral effect op matige gebruikers, die af en toe een glas wijn drinken, maar ook op laagopgeleiden, omdat die minder te besteden hebben, zoals jongeren. Dat is ook het beeld in Schotland.

 

Alcoholgebruik

In 2017 dronk 9,2 procent van de 18-plussers overmatig alcohol. Dat betekent meer dan 21 glazen alcohol per week. Het gaat om 11,5 procent van de mannen en 7 procent van de vrouwen. Overmatig drinken komt het meest voor bij jongvolwassenen onder de dertig en het minst bij dertigers. Per hoofd van de bevolking (let op: vanaf 0 jaar) wordt per jaar 7,0 liter pure alcohol geconsumeerd.  We drinken het meeste bier. De Gezondheidsraad adviseert mensen geen alcohol te drinken, of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.

 

(Bron: ministerie van Volksgezondheid)