Afwezig met bericht

 

Hoofdredacteur John Bindels van Wijnwijs stuurde ons het volgende bericht:

Na mij een jaar lang internationaal te hebben bewogen door wijngaarden, langs proeftafels, in wijnjury’s, tussen gewichtige wijnologen en minder benullige wijnbloggers en na mijn geest onbaatzuchtig te hebben vermoeid met het onthullen van wijnschandalen, het ontmaskeren van wijnpiraten, het verslaan van een landelijk wijnoproer en het kraken van scherts-columnisten, heeft mijn geest behoefte aan een integere omgeving en mijn fysiek aan een waterrijke ontwijningskuur.


Daarom ga ik even leven in isolement . Zeg nou niet dat ik dat altijd al deed. Anders had ik op de drukst bezochte wijnwebsite van de Benelux nooit die 800.132 unieke bezoekers per jaar ‘geboeid’ kunnen houden. Ik begeef mij naar een omgeving waar gedachten worden gezuiverd van prikkelende badinerie en de bron van hogere humor voor even wordt afgesloten. Opdat de schoonheid van het primitieve en vredige leven haar verversende werking kan laten gelden. Daarna denk ik alle volgelingen weer gelouterd te kunnen omarmen. Ik ben dus tijdelijk kwijt.