Vertaal/translate

Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Onder invloed

Op verzoek van vaste bezoekers van Wijnwijs herhalen wij een recente column, die door de eerdere en nu opgeheven storing niet meer aan te klikken was.

 

 

Meestinvloedrijk. Ontaal, maar we moeten het ermee doen. Tenminste, wie hoort tot het optimisten-legioen dat vindt dat er in de wijnwereld volk opereert dat onder die noemer te vangen is. Vorig jaar hadden we een lijst met wel vijftig namen. De laureaten waren er zo mee verguld dat ze de publicatie-dag grotendeels onder invloed doorbrachten. En er wacht ons opnieuw zo’n ‘event’, voortgekomen uit de ‘scorings’-behoefte van het Meesterbrein bij een leefstijlblad.

 

Bling-virus

 

Meestinvloedrijk, wie achter onze dijken kan zich daarvoor op de borst slaan? In de horeca loopt vrijwel geen volk meer rond dat van het bling-virus is vrij gebleven. In de wijn glittert het wat minder, maar de besmetting verspreidt zich snel. Zo dadelijk hebben we weer een opperglitteraar. Met een titel die net zo lekker in de mond ligt als een groene cabernet sauvignon zonder eervolle vermelding uit de Betuwe. En daaronder komen er nog eens ruim vier dozijn. Allemaal met een verhoogde marktwaarde die zonder twijfel vindingrijk zal worden verzilverd. Heeft zo’n blad wel door waar het mee bezig is? Straks loopt er geen proever meer rond die het nog voor niks doet.

Kwalificeren kan nooit zonder ‘criteria’. Maar het leefstijlblad brengt daar nu verandering in. Er zìjn gewoon geen criteria, werd mij vanuit het kader bevestigd. Iedereen iemeelt, feesboekt, of twittert namen. En wie het meest wordt genoemd die wordt het. Of dat nou een ‘wijnmarketier’ is die alles behalve de waarheid uit z’n duim zuigt. Of zo’n wijn- ‘event’-master die zijn welzijn voedt met duur verpachte vierkante meters. En niet te vergeten de wijnschrijver(t) die het fatsoenlijke deel van het wijnnetwerk aan z’n voeten krijgt omdat hij zegt waar het op staat. ‘Zelfs voor mij is er dus hoop’, laat een collega op z’n blog weten.

 

Kanttekeningen

 

Wie enige betekenis aan zo’n lijst hecht, moet wel erg naïef zijn. Want de ‘meestinvloedrijke’ ontspruit niet per definitie aan de grootste gemene deler der nominaties. Mag ik mij de volgende kanttekeningen veroorloven:

  • Wie, buiten een significante ondervertegenwoordiging van landgenoten, heeft in dat blad die oproep gelezen en daarop gereageerd?
  • Hoeveel wijnvolgers hebben de sociale media en welk percentage daarvan heeft daar ’invloed’ uitgeoefend op de lijst van vijftig? Ik zag dik 3000 ‘volgers’ opTwitter. Maar die hebben lang niet allemaal zin om te reageren. Tot nog toe hebben we niet mogen vernemen aan welke ‘populatie-omvang de lijst is gekoppeld.
  • Noem je namen om wijn-netwerk-vriendjes te gerieven en daarvoor straks te worden beloond? Niet ongewoon in de commercie, waar de scheidslijn tussen wit en grijs niet zelden zelfs met multifocale glazen niet te traceren valt.
  • Het is even waarschijnlijk dat de enige echte ‘invloedrijkste’ niét bij de genomineerden zit dan wèl. Zoals het ook voorkomt dat met ‘stille diplomatie’ meer te bereiken valt dan met stemverheffing.

 

En als ik dat wijnblad een goeie raad mag geven: ga niet achter elke uitverkorene het aantal stemmen zetten. Anders hou je straks geen ‘event’ meer over.

 

John Bindels schreef over deze ‘competitie’ al eerder enkele columns. Hier volgt de wat geactualiseerde tekst van die van 1 december 2011:Invloedrijk wijnvolk

Invloedrijk wijnvolk

Wie naam wil maken, vindt gewoon een ‘Held’, een ‘Award’, een ‘Ambassadeur’ of een ‘Top Tig’ uit en laat schrijfslaven daarover publiceren. Daarom gaat het halve land al gebukt onder scherts-bling. Maar die andere helft ligt nog braak. Vonden ze bij WineLife, een wijnblaadje met een ‘in bruikleen’ genomen titel die in Australië  en over het Kanaal al jaren bestaat. Het komt wel 7 maal per jaar uit en zegt een ‘oplage’ van 40.000 te hebben. Wat daarvan maandelijks vanuit de kiosken bij het oud papier wordt geschud, wordt zorgvuldig geheim gehouden. Maar neem van mij aan dat ze daar van een vette maand spreken als ze er zo’n 25.000 verkopen. Hoeveel pagina’s die lezers dan verteren, zal ongetwijfeld  vastliggen in een actueel ‘lezerskring’-onderzoek. Maar zeker is dat dit onvervalst Nederlands periodiek, vol eigen-teelt-angelsaksisch, niet behoort tot de ‘invloedrijkste’ wijntijdschriften in de Benelux.

 

Om wat groter te groeien hebben de meiden achter deze handel daarom maar een ‘format’ van het Britse blad Decanter gejat. Daar zijn ze ooit begonnen een lijst van ‘invloedrijkste’ wijn-Britten te publiceren. Zoiets als de Quote-500, maar dan voor vergist druivensap.  Kom, dachten de inhoud-designers, dat gaan wij ook eens doen. En zo kon het gebeuren dat we nou voor de tweede keer worden opgezadeld met  de Top-50 van ‘meest invloedrijke’ wijn-Nederlanders. Een lijst van lieden die ‘vooral bepalen welke wijn Nederlanders drinken, hoeveel ze daarvoor betalen en wat ze daarvan vinden’, meldde de website van het Nederlands Gilde van Sommeliers.

 

Nou, daaronder valt zowat iedere wijntjesplugger die ons land rijk is. Voeg daarbij de dames en heren die zichzelf in zelf gefabriceerde jury’s benoemen of dat hun vriendjes dan wel familie laten doen, en die plaatsen zijn al bijna weg. Blijven er nog een paar gaatjes over voor top- wijninkopers en kampioens-sommeliers. En niet te vergeten voor al die letterbrakers die gidsen vol pleuren met omhoog geschreven meuk, die tegen een aardig  honorarium nog altijd wordt

aanbevolen terwijl de nationale gezondheid beter verdient.

 

Even afgezien van het feit  dat het allesbehalve een ‘eer’ is in een taalkreupel blad te staan, wordt het begrip ‘invloedrijk’ hier wel uiterst eenzijdig opgevat. Is iemand die veel ‘paperbacks’ verkoopt invloedrijk in de literaire wereld? En hoe ‘invloedrijk’ is een sommelier die geen andere wijn mag aanraden dan wat z’n baas het eerste kwijt wil? En waarom zou iemand die een gedragsverandering in de corrupte catacomben van de wijn-nering teweeg brengt nièt ‘invloedrijk’ zijn?

 

Als de samenstellers van zo’n top-50-lijst een bijna ziekelijke adoratie voor de commerciële kant aan de dag leggen en zich niet afvragen of integriteit niet een centralere plaats in de waardering had moeten innemen, zullen zij met dit ‘initiatief’ in de serieuze wijnwereld bepaald geen school maken. En wie ziet dat er ook ‘invloedrijke’ adverteerders van het blad op de top-lijst staan, kan zich niet onttrekken aan de indruk dat ons-kent-ons hier een niet onbelangrijke gangmaker is geweest.

 

Ik wil er niet van uitgaan dat aan het opstellen van de lijst een periode van ‘onder invloed’ vooraf is gegaan. Maar degelijk is anders. Sinds de vorige lijst, eerder door een ‘invloedrijk’ collega afgedaan als een ‘samenraapsel van fouten, dubieuze klasseringen en raadselachtige ex aequo’s’, heeft de nieuwe niet aan prestige gewonnen.

 

Daarom wensen écht invloedrijke  Bekende Wijn Nederlanders met dit stel niet op één hoop te worden geveegd.  

 

 

PS: ‘Meest invloedrijk’ is trouwens kreupel taalgebruik. Maar bij Wijnlijf hoeft niemand daar meer aan te wennen.