Vertaal/translate

Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Column: Hommeles in de wijnclub

Het nieuwe jaar is amper geboren of het is al hommeles in de wijnbranche. ‘No chemicals, no pesticides, no bull shit’ roept Neleman in z’n recente promotie uit. En daar zit meteen de kern van het conflict, dat aanleiding was tot zijn vertrek uit de organisatie van wijnhandelaren.

 

 

‘Jouw wijn’

Hoe is het zo gekomen? Derrick is een slimme vogel als het op ‘marketing’ en eigen reclame aan komt. Hij schudt de boel af en toe provocerend op, met ‘duurzaamheid’ als sleutelwoord. Liever wijn zonder gif? Maak dan ‘voordelig’ kennis met Derricks bio-wijnen. Die wat baldadige tekst was dezer dagen te lezen in een paginagrote advertentie-‘campagne’ in de landelijke pers. Die begon als volgt: Zit er gif in jouw wijn? Een suggestieve vraag die de wijnhandel aan het steigeren bracht. Want in ons land wordt ‘jouw wijn’ voor dik 65 % uit de supermarkt gehaald. Die kun je dus beter niet meer drinken als het aan Derrick ligt. Want in dat soort wijnen ‘zitten vaak restanten van chemische bestrijdingsmiddelen’. En Wijnwijs heeft er al eerder op gewezen dat de stapeling van toevoegingen, zwavel en nawerking van pesticiden schadelijke gezondheidsgevolgen heeft. Alleen al het werk in bespoten wijngaarden wekt ziekten als Parkinson op, zoals in Frankrijk is bewezen. En ook onderzoek naar Nederlandse supermarktwijnen, waaraan Derrick trouwens óók levert, heeft aangetoond dat restanten van pesticiden, zoals glyfosaat, daar geen uitzondering zijn. Al bewegen die zich dan binnen de huidige 'grenswaarden' voor de volksgezondheid die onderhand wel aan herziening toe zijn.

 

Niks onvertogens

Wat hebben we dan aan een laboratorium als Meron in Almere, dat de wijnhandel voor missers moet behoeden? Daar bogen de onderzoekers op 12 scherpe analysemethoden. Om te voorkomen dat er op weg naar de supermarkt ondeugdelijke wijnen doorheen glippen. Zijn de criteria dan te slap? Of sluiten die analyses onvoldoende uit?

 

Feit is dat Derrick in feite niets miszegt als hij stelt dat er pesticide-restanten in niet-biologische wijnen voorkomen. Alleen: hij voegt er het woord ‘v a a k’ aan toe. En daarin verslikten zich nogal wat wijnverkopers. Die gingen daarom bij het bestuur van hun Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) aan de bel hangen. Ze voelden hun handel bedreigd. Daarop stuurde Natasja Neleman, uiteraard onder regie van Derrick, een defensief ‘persbericht’ uit. Hij had toch niks onvertogens gezegd?  In de campagne werd de consument er alleen maar bewust van gemaakt dat er bij het produceren van ‘verreweg de meeste wijnen landbouwgif wordt gebruikt’. Moet je daarom vanuit je eigen vereniging per e-mail onder druk worden gezet?

 

Of Neleman maar ‘een andere benadering’ wilde kiezen, zo werd hem dringend geadviseerd. Tegelijkertijd werd de gepubliceerde advertentie-tekst gekraakt als onacceptabel, ontoelaatbaar en ‘absoluut een stap te ver’. Sommigen van Nelemans collega’s hebben zelfs aangedrongen op ‘juridische stappen’.

 

 Geen namen

Neleman in het persbericht: Onbegrijpelijk, bellen was netter geweest. Ze hebben me toch onder de knop? We hebben niemand beschuldigd en ook geen namen genoemd. Alleen de consument wakker geschud met de vraag: Zit er gif in jouw wijn? De KNVW kiest met haar reactie kennelijk de kant van de conventionele broeders. Ze vertegenwoordigt daarmee niet het totale ledenbestand, oordeelt hij.

 

De vraag is of uitgerekend Mister Commercie Neleman de branchevereniging de les moet lezen. Hij zet zich doelbewust en uitdagend af tegen de verdacht gemaakte negotie van wijnverkopers die iets anders dan 'bio' willen slijten. En dat zet kwaad bloed. Neleman heeft nu als lid afgehaakt. Opgegeven redenen: in zijn ogen doet de KNVW niets aan uitleg over het verschil tussen bio- en bespoten wijn. En evenmin wordt er ‘versneld’ aan duurzaamheid gewerkt, die Derrick hoog in het vaandel heeft. Zo heet het 'officieel'. In feite wil Derrick de wijnorganisatie afschilderen als een achterlopend instituut, al staan er nog zulke fraaie duurzaamheidsteksten op de 'koninklijke' website. En hij is gis genoeg om binnen zijn eigen vooroplopers-strategie klanten duidelijk te maken bij wie je moet zijn: koop Derrick, dan zit je gezond en gifvrij.

 

Een op de spits gedreven meningsverschil dat in een persoonlijk gesprek ‘koninklijk’ had kunnen worden opgelost. Niet erg handig van de Vereniging om er zo 'eisend' in te gaan en per e-mail een inventief lid te verliezen. Ze doen daar wel aan PR, maar een proportionele afweging ontbreekt af en toe. En dat kon in dit geval leiden tot storm in een glas supermarkt-wijn.