Nog steeds weten we niet wat we met een glas wijn naar binnen krijgen. Dat moet in 2023 zijn opgehelderd, maar de weg daarheen is nog lang. Brussel is al jaren bezig de consument de informatie te bezorgen die een keuze mogelijk maakt. Want dat is de bedoeling van de etiket-informatie, waaromheen al jaren wordt gelobbyd, zonder dat er veel vooruitgang wordt genoteerd.

 

 

 

De wijnproducenten hebben decennia tegengehouden dat er ingrediënten op het etiket worden vermeld, zoals de Europese unie heeft beslist. Vooral het toevoegen van suiker (sucrose) bij chaptalisatie moest uit beeld blijven. De Europese Unie is nog zo fatsoenlijk geweest de wijnindustrie door middel van ‘zelfregulering’ dit struikelblok uit de weg te laten ruimen. Maar dat mislukte faliekant; beloften werden herhaaldelijk niet nagekomen. Brussel heeft toen de knoop doorgehakt en wil dat de sucrose straks als ingrediënt bij de etiketinformatie wordt meegenomen. Tegen de zin van de wijnhandelsgroep CEEV, die op dit punt dwars blijft liggen.

 

Definitie

Wat trouwens onder ingrediënten moet worden verstaan, is nog altijd een punt van discussie. Europa rekent daar ook alle ‘additieven’ onder, de meer dan 60 stoffen die aan de wijn mogen worden toegevoegd om hem drinkbaar te maken. Of ‘technische hulpstoffen’ ook tot de ingrediënten moeten worden gerekend is nog in onderhandeling.

 

Dan is er nog de kwestie van de vermelding. Die moet voor de consument zin hebben, transparant zijn en gemakkelijk te raadplegen. Er is een lobby die met QR-streepjescodes met informatie buiten het etiket wil gaan werken. Maar die vindt geen genade bij de Europese commissie. Die gaat ervan uit dat de voedingswaarde en de lijst van ingrediënten op z’n minst met een ‘link ’op het etiket te vinden moet zijn.

 

Controle

Mocht er straks eensgezindheid over de ingrediënten-melding bestaan, dan is het de vraag hoe de contrôle op waarheidsgetrouwe informatie verloopt. Komt er een etiket-politie die sjoemelaars en bedriegers aan de kaak stelt? Of wordt de contrôle stilzwijgend ingebouwd, bijvoorbeeld bij de ‘appellation’- keuringen? Daar heeft Brussel nog niets over laten weten. Evenmin als over de actuele vorderingen in het overleg. We weten dus nog uitsluitend dat we met een glas wijn voor minstens 80% water en aardig wat zuren en mineralen innemen.