Vertaal/translate

Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Column: ‘Verantwoord’ drinken

Niet alles beweegt of verandert. En wie bij de tijd wil blijven, heeft dat niet altijd in de gaten. Of denkt alles waterdicht te hebben geregeld. Neem nou die stichting die ‘verstandig’ wijndrinken aanmoedigt. Die noemt zich STIVA, bij wijnafraders satirisch wel vertaald als “Stijf Van de Alcohol’. En dus de grond ingeboord. Achter die letters schuilt de ‘Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie’. Een foute naam, vinden meer opponenten. Want in hun ogen is alcohol drinken nooit ‘verantwoord’. Ze zien het eerder als zelfdestructie. Want al met één glas per dag begint de verbinding tussen de functiecentra van de hersenen te knarsen, houdt neuropsycholoog prof. Eric Scherder niet op ons voor te houden. Ik hoorde zelfs een geneesheer wijn tot aan de droesem afkraken omdat je er de vreselijkste ziekten van kunt krijgen. Die je trouwens ook als geheelonthouder kunnen overkomen. Maar dat laatste paste niet bij zijn afslachterij.

 

 

 

De STIVA heeft in al die wijnverdoemenis nog geen reden gezien om zichzelf op te heffen. De georganiseerde wijnbranche zit zelfs drie man sterk in het bestuur. En voelt zich allesbehalve aangesproken door wat de hooggeleerde bij dagelijkse ‘gebruikers’ aan fysieke schade lijkt te vermoeden. Belangrijkste doel van dit vroede gezelschap: drankmisbruik tegengaan. Maar tegelijkertijd verhinderen dat de handel wordt drooggelegd. Dus wordt ‘verantwoord’ wijndrinken als boodschap verkocht. Dat v-woord ligt de stichting niet alleen in de mond maar ook in haar teksten bestorven. Klinkt sociaal en wekt de indruk dat ze als een soort beschermvrouw waakt over de gezondheid van de wijndrinker. Terwijl niemand van zelfs het meest perfecte glas ooit gezondere organen heeft gekregen. Zoals er evenmin een eenbenige naar wonderoord Lourdes is afgereisd en met twee benen is thuisgekomen.

 

Afwezig

Wat ‘verantwoord’ dan precies inhoudt, dacht ik wel onder ‘begripsverklaringen’ te kunnen vinden. Maar wat daar ook van een definitie wordt voorzien, precisering van de term ‘verantwoord’ schittert door absentie. Zou die dan onder de paragraaf ‘Hoeveelheid’ te vinden zijn? Daar lees ik voornamelijk wat de stichting als ‘onverantwoord’ beschouwt. Zoals: je glas in één teug leeg drinken. Of in de reclame sjoemelen door een glas laten zien dat twee keer de standaard-inhoud heeft. Daarom moet in dat soort ‘uitingen’ vooral ‘verantwoorde’ alcoholconsumptie worden getoond, staat in de handleiding. Maar ook hier geen uitleg over wat daaronder dan moet worden verstaan.

 

Wie en wanneer?

In diezelfde handleiding wordt ook aandacht besteed aan ‘Goede smaak en/of fatsoen’. In het tijdsbeeld van vandaag rekbare begrippen die per lijfstijl variëren. De STIVA zit daar niet mee. Die houdt het hierop: ‘Alcoholreclame mag niet in strijd zijn met de goede smaak, het fatsoen of afbreuk doen aan de menselijke waardigheid en integriteit’. Vermijd te beledigen of te kwetsen, lees ik in de handleiding. Maar wie voelt zich wanneer gekwetst? Over de gevoelswaarde van een woord of een uitdrukking is nog nooit zo omvangrijk gepolariseerd als dezer dagen. Iedere straat schijnt bezaaid met gevoelige zielen, die zich om het minste of geringste voelen vertrapt. Tegelijkertijd is er sprake van fatsoens-inflatie. Kijk naar de beeldbuis en constateer dat daar de schunnige grappen, platitudes en ranzig taalgebruik over geslachtsdelen en excrementen aan de orde van de dag zijn. Vooral bij de commerciëlen, die ook Jinek lieten zeggen dat ze ergens ‘schijt aan heeft’. De goede smaak en het fatsoen zijn dus volop in beweging. Het volstaat dus niet die termen uitsluitend te noemen en net te doen of de inhoudelijke waarde daarvan constant is.

 

Twee glazen

Het geheel overziende kan ik slechts tot de conclusie komen dat de STIVA haar volgers en supporters wel aan een paar sluitende begripsverklaringen moet helpen om van de kwalificatie ‘zweverig’ af te komen. Daar is vooral behoefte aan nu de georganiseerde (wijn)handel zich voorneemt een tegenoffensief tegen de wijnafraders te beginnen. De KVNW-voorzitter heeft eerder gezegd: 2 glazen per dag moet kunnen. Waarmee hij de Gezondheidsraad als te puriteins wegzette. Daar heeft de STIVA geen commentaar op gegeven. Ik mag dus aannemen dat die hoeveelheid ook daar als ‘verantwoorde consumptie’ wordt beschouwd.

 

Dus haters, ontluisteraars en afraders: wijn er maar aan…