Vertaal/translate

Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish

We hebben 116 gasten en geen leden online

Unieke bezoekers

6072707
Vandaag
Gisteren
Deze week
Vorige week
Deze maand
Vorige maand
Alles vanaf 22 maart 2012
1200
1824
11540
13592
30176
388978
6072707

Uw IP: 3.210.184.142
16-05-2021 18:24

COLUMN: Sproeigif en Parkinson

In de wijnbouw kennen we één toedekkingsterm die al jaren onder kritiek staat: gewasbescherming. Onder die paraplu worden er tonnen bestrijdingsmiddelen over wijngaarden gesproeid. Soms illegaal, omdat ze verboden zijn maar wel schimmels en parasieten tegenhouden. Vaak in bepaalde hoeveelheden per hectare toegestaan, zonder dat de ‘gezonde’ effecten daarvan, behalve die op de portemonnee van de boeren, ooit zijn bewezen. Over de ‘impact’ van al die pesticiden op het menselijk fysiek wordt al jaren gediscussieerd en onderzoek verricht. Uitkomst tot heden: er bestaat een rechtstreeks verband tussen het gebruik van bepaalde ‘gewasbeschermingsmiddelen’ en de ziekte van Parkinson bij wijnboeren en hulptroepen die ermee werken. In Frankrijk heeft dat zelfs tot veroordeling van een wijnbedrijf geleid dat zijn mensen langdurig aan die bespuitingen had blootgesteld. Daar wordt Parkinson inmiddels als beroepsziekte erkend. Er is in een toenemend aantal wijngemeenten ook al een regeling in voorbereiding die wijnbouw alleen mogelijk maakt op terreinen die minstens 10 meter van de bebouwing afliggen. Reden waarom er een groeiend boerenverzet wordt gesignaleerd omdat dan heel wat wingerds zouden moeten worden ontmanteld.

 

 

Beperkt

Over wat er wel en niet ‘giftig’ is aan al dat gesproei is het laatste woord nog niet gesproken. De toeleveringsindustrie houdt bij hoog en laag vol dat bijvoorbeeld een middel als glyfosaat, veelvuldig gebruikt in Franse wijngaarden, niet kankerverwekkend is. Opponenten beweren het tegendeel. En Brussel wil het gebruik ‘gefaseerd’ afbouwen. Na grondige sanering van de sproeimiddelenmarkt maakt op de lange duur alleen kopersulfaat nog een kans. Maar daarvan heeft de Europese Unie de hoeveelheden per hectare al zo drastisch beperkt, dat zelfs bio-boeren de continuïteit van hun wijnbedrijf daardoor in gevaar zien komen. Los daarvan bestaat er ook twijfel over de tot heden als ‘goedaardig’ geachte pesticide Rotenon. Het wetenschappelijk tijdschrift The NewScientist publiceerde daar eerder een artikel over.

 

Nederlandse onderzoekers hebben zich inmiddels in Frankrijk laten informeren over het rechtstreekse verband tussen spuiten en Parkinson bij de spoeiers. Ze werden gealarmeerd door het overlijden van een Westfriese boer, bij wie als doodsoorzaak Parkinson werd vastgesteld. Bij nadere beschouwing van de situatie bleek dat zich in die omgeving meer dezelfde ziektegevallen onder de boerenbevolking voordeden. Het televisieprogramma Zembla heeft recentelijk ‘geclaimd’ bewijs te hebben gevonden voor een rechtstreeks verband tussen het gebruik van pesticiden en Parkinson. En als dat overtuigend blijkt, geldt dat voor de hele agrarische sector. Dus evenzeer voor de wijnbouwbedrijven die Nederland inmiddels telt. Ook daar hebben we te maken met tot nog toe als 'veilig' verkochte intensieve spuiterij en chemische bemesting.

 

Herijken

De boeren-belangenorganisatie LTO geeft wetenschappers en artsen die bepaalde, ook in ons land gebruikte, pesticiden al enige tijd minstens als verdacht bestempelen nog geen gelijk. Zij zegt zich te houden aan de middelen die tot dusver in ons land zijn goedgekeurd. Daar kan de boerenwereld niet buiten, wil zij rendabel kunnen overleven. Die houdt ook liever vóór zich hoe vaak de gevleugelde sproeimachine of de spuit met welke mengsel langs de consumptie-flora gaat. De agrarische sector zou worden gedecimeerd als er niet meer gespoten zou worden. Maar dat wil op zichzelf nog niet zeggen dat die 'goedgekeurde', maar niet verplicht op gezondheidsrisico geteste middelen absoluut veilig zijn. Dat is hoogstens ‘met de kennis van heden’ het geval. En die loopt achter, vinden de geleerden, ook al draaien de PR-machines van fabrikanten op volle toeren om 'vertrouwen' in het gif te genereren. Er zal een totale herijking van al die sproei- en bemestingsmiddelen moeten komen. Ook voor de wijnbouw, die in ons land nogal schimmelintensief is en bepaald niet parasietenvrij. De Europese Unie kan zich niet langer aan actie onttrekken.

 

Boeren, dus ook die in de wijnbouw, gaan zorgvuldig en strategisch met bestrijdingsmiddelen om, verzekert LTO. Desondanks zegt de organisatie begrip te hebben voor de zorgen die daaromtrent leven. Maar de risicobeoordeling is nationaal een zaak van het Cbtg (College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biocide) en Europees van de voedsel-beveiligingsautoriteit EFSA. Daar beweegt tot nog toe te weinig.

 

Daarom is het Zembla-alarm ook voor de polderlandse wijnbouw een zaak die alle aandacht verdient. Want als we, zoals wijnhaters voorzien, niet alleen van dagelijks een paar glazen het loodje leggen, maar bovendien nog de wijnmakers laten vergiftigen, ontvalt ons ook de laatste glans van het Bourgondische leven.