We hebben 69 gasten en geen leden online

Unieke bezoekers

3246374
Vandaag
Gisteren
Deze week
-
Deze maand
Vorige maand
Totaal vanaf maart 2013
759
1933
6249
597730
55297
59250
3246374

Uw IP: 100.25.214.89
27-06-2019 12:04

COLUMN: Drankindustrie wint

Los van de vraag of je uitgerekend met de industrie en andere ‘aanbieders’ moet praten om het consumerende volk gezonder te krijgen, zonder dat volk representatief aan de overlegtafel te halen, heeft het Nationale Preventie Akkoord juist voor die ‘leveranciers’ de winst opgeleverd die eigenlijk aan het legioen van Ongezonden ten goede had moeten komen. Dat is de algemene teneur van de kritische reacties op het ‘slappe’ vrijwilligersakkoord, zonder sancties. Zelf gebruiken ze het woord 'winst' niet, maar wijzen ze op het aangegane 'commitment', dat hen vooralsnog nauwelijks schaadt, maar eerder de indruk achterlaat dat ze zich in de handen kunnen wrijven. Buiten een beperking van de stuntkortingen en het aan tijd gebonden schenkverbod van drank aan jongeren in sportkantines, staat er niets in het akkoord dat de negotie direct bedreigt. Die heeft zich nergens anders aan verbonden omdat dit in de vooraf geformuleerde ambities niet werd gevraagd.

 

 

Uit de wind

Uit de persberichten van de leveranciers zelf, lezen we hoe opgelucht ze in feite over de van hen gevraagde bijdrage zijn. Voorspelbare teksten van ondernemingen die uit de wind zijn gebleven en die niet veel meer inhouden dan dat ze het akkoord als een ‘positieve start’ zien. En wel op basis van primaire 'afspraken' waaraan men bij veronachtzaming van de toezegging kan worden gehouden. Van papier leest dat niet als vrijblijvend. Maar de praktijk heeft al vaker anders uitgewezen. Vandaar de breed uitgesproken twijfel over het effect van het lands-brede overleg, dat bovendien inhoudelijk geacht wordt onvoldoende aan gewenste oplossingen bij te dragen.Intussen heeft de 'doelgroep', oftewel het volk dat 'gezonder' zou moeten worden, duidelijk laten weten dat die z'n eigen leven wenst te regelen en dat daar geen regisserend en dirigerend 'akkoord' bijhoort óver  zonde te luisteren náár die doelgroep. 

 

 

Verschillend

Opmerkelijk is dat er binnen de kring van overleg-deelnemers zelf verschillend wordt geoordeeld over de effectiviteit van maatregelen tegen excessief drankgebruik. Zo vindt voorzitter Peter van Houtert van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) dat prijsmaatregelen daartegen niet helpen, terwijl de nationale coördinator van het overleg in Buitenhof het tegendeel volhield, met verwijzing naar Mexico en het Verenigd Koninkrijk. Ook alcohol-verguizer Wim van Dale van STAP vindt zo’n maatregel zinvol, al stond ‘sturend’ prijsbeleid niet op het ambitielijstje.

 

Vlak nadat het akkoord publiek werd gemaakt heeft de KVNW-voorzitter enkele vragen beantwoord die wij hem daarover stelden. We geven ze hier weer:

 

*Is het akkoord niet te vrijblijvend omdat het de drankensector nergens toe verplicht? Afspraken kunnen worden ontdoken, vooral als de sancties ontbreken of te slap zijn.

 

 

NEE, HET AKKOORD HOUDT BINDENDE AFSPRAKEN IN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN. ER IS JUIST GEEN SPRAKE MEER VAN VRIJBLIJVENDHEID.

 

Wettelijk  verbod

*Heeft de wijnbranche aangedrongen op strafrechtelijk optreden bij wet, of stond vanaf begin al vast dat wettelijke dwang zou worden uitgesloten?

 

 

DE PRIJSMAATREGELEN ZIJN VANWEGE MEDEDINGINGSRECHTELIJKE REDENEN NIET ONDERHANDELD MET HET BEDRIJFSLEVEN EN ZIJN DUS OOK NIET OPGENOMEN IN HET AKKOORD. WEL HEBBEN WE AANGEDRONGEN OP HET W E T T E L IJ K VERBIEDEN VAN STUNTKORTINGEN WAARMEE TEGELIJK DE STRAFBAARHEID IS INGEVOERD, OMDAT WE OOK HEEL GOED BESEFFEN DAT DIT DE ENIGE MANIER IS OM DIT AF TE DWINGEN. DE STAATSSECRETARIS LEGT DIT NU VOOR AAN DE TWEEDE KAMER. DIT KAN JE LEZEN IN DE BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS DIE SAMEN MET HET PREVENTIEAKKOORD NAAR DE TWEEDE KAMER IS GESTUURD. 

 

*Geen beperking van verkooppunten, geen reclame-beperking, geen accijnsverhoging. Positief voor de branche, maar ook voor de bestrijding van excessief drinkgedrag?

 

 

ABSOLUUT. ECHTER ONDERZOEK WIJST UIT DAT DEZE BEPERKINGEN HET GEMIDDELDE DRANKGEBRUIK WELISWAAR VERMINDEREN, MAAR DAT DEZE BEPERKINGEN GEEN INVLOED HEBBEN OP EXCESSIEVE DRINKERS. EN HET EXCESSIEVE DRINKGEDRAG WILLEN WE JUIST TEGENGAAN. HIERTEGEN HELPEN WEL GERICHTE (SPECIFIEKE) MAATREGELEN.

 

Kwestie van tijd

*Kunnen met dit akkoord nu ook de wijnpiraten worden aangepakt als ze misleiden of meer korting bieden dan in het akkoord is vastgelegd. En zijn die piraten überhaupt wel geboden aan het akkoord, sinds de voorzieningenrechter zich heeft uitgesproken voor ‘onbeperkt stunten mag’ voor wijnbedrijven die buiten de sector opereren waarvoor de kortingsafspraken gelden?

Blijft het dus andermaal bij een grotendeels papieren tijger of heeft het akkoord in de alcoholsfeer toch iets meer opgeleverd dan een klacht  bij de STIVA of een duur kort geding tegen piraten?

 

 

WIJ WILLEN DAT DE MAXIMAAL TOEGESTANE KORTING WORDT OPGENOMEN IN DE DRANK- EN HORECAWET. OP OVERTREDING VAN DIE WET STAAT DAN EEN SANCTIE. MISLEIDING WAS OVERIGENS AL STRAFBAAR, MAAR STRAKS DUS OOK HET STUNTEN MET PRIJZEN! ZOALS AL AANGEGEVEN, GAAT DE STAATSECRETARIS DIT OPPAKKEN EN VOORLEGGEN AAN HET PARLEMENT. DAT ZAL NATUURLIJK WAT MEER TIJD KOSTEN, MAAR HET GAAT WEL GEBEUREN.

 

*Wat had de wijn branche graag geregeld gezien dat NIET in het akkoord is gekomen?

 

 

DAT DE OVERHEID ZICH INZET VOOR EEN LEVEL PLAYING FIELD MBT REGELGEVING IN EUROPA. IETS WAAR WE AL JAREN OM VRAGEN.ONGELIJKE ACCIJNZEN EN ONGELIJKE LEEFTIJDSGRENZEN PASSEN NIET MEER IN EEN OPEN MARKT (HET FEIT DAT DE LEEFTIJD IN NEDERLAND OM ALCOHOL TE DRINKEN EN TE KOPEN 18 JAAR IS EN IN DUITSLAND EN BELGIE 16 JAAR )