COLUMN: Stuntverbod voor wijn

Er komt een stuntverbod voor wijn, dat piraten straks de kop kan kosten. Dat verwacht het overgrote deel van de wijnbranche, nu de contouren van het Haagse ‘preventie-akkoord’ zichtbaar zijn geworden. De manier waarop zo’n verbod vorm moet krijgen is nog in discussie, vernemen wij uit kringen van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW). De verwachting is dat wordt aangesloten bij de regels die gemeenten nu al kunnen doorvoeren. Daartoe hoort de bevoegdheid tot een maximale afprijzing met 30%. Tot nog toe wordt binnen de bonafide wijnbranche 50% als maximum gehanteerd. Maar prijskrakers en vooral piraten hebben daar nogal eens lak aan. Wordt het straks 30% en blijven rommelaars daartegen zondigen dan kunnen er wettelijk sancties worden opgelegd. Of dat de stunterij uitroeit, hangt af van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, die hierbij een handhavende taak heeft.

 

Toegevoegd
Over het invullen van het preventie-akkoord moet nog nader overleg worden gepleegd met de wijn- en biersector. In ieder geval wil de wijnbranche voorkomen dat accijnsverhoging of –indexering het akkoord binnen sluipt. Die mogelijkheid is plotsklaps toegevoegd aan het akkoord-concept, zonder dat de betrokken sectoren daarover ooit zijn geraadpleegd. Wat voor bezwaren er tegen accijnsverhoging bestaan, is eerder uitvoerig aan de orde geweest. Hamsteren over de grens, geklaag van de handel net binnen de grens, oneerlijke concurrentie met landen die geen accijns op wijn of bier kennen en het ervaringsfeit dat hogere drankbelasting de ‘preventie’ niet of nauwelijks ten goede komt.

 

De betrokken staatssecretaris zou de wijn- en bierbranche een dienst bewijzen als hij haast zou maken met het noodzakelijke overleg. Des te eerder kan een eind worden gemaakt aan praktijken die nu al jaren de handel bevuilen, terwijl een moeizame rechtsgang hoogstens een straf oplevert die de veroordeelden van 'recidive' afhoudt.

 

Nog geregeld betrappen we prijskrakers, die met rechterlijke toestemming onder opgelegde voorwaarden mogen stunten, op misleiding, die ze zelf dan liefst als 'slordigheidje' afdoen. Tegen ieder geval procederen is tijdrovend en duur, zonder garantie op totale zuivering in de piraten-gelederen. Daarom hebben wij herhaaldelijk gepleit voor een straffere aanpak. Of die er ook komt, hangt mede af van het inzicht en de argumenten die de branche Den Haag overtuigend zal moeten verschaffen.