We hebben 144 gasten en geen leden online

COLUMN: Vooruit of niet?

Zijn we erop vooruitgegaan? Die vraag kan niet met een absoluut ja of nee worden beantwoord. In sommige opzichten zeker. Denk aan de ontmaskering van wijnpiraten die van alles verzinnen om hun handel maar op peil te kunnen houden. De kapitaalkrachtigsten en degenen met het slimste PR-apparaat zijn nog altijd in staat consumenten te imponeren met aanbiedingen die met de dag ‘unieker’ of ‘waanzinniger’ worden. Ze kunnen zelfs afkomstig zijn van b e d a c h t e bedrijven. Of van ‘wijnmakers’ die nooit hebben geweten dat ambacht ooit te hebben uitgeoefend. De gekte die vooral RTL-4-verslaafden rondom ‘de Posjes’ als instant-wijnfamilie hebben geslikt, illustreert hoe je als wijnprijskraker met een zender achter je wijnheiligen kunt boetseren. Die onder strenge regie van ‘marketeers’ de argelozen met overigens vrij doorzichtige ‘storytelling’ rijp moesten maken voor de enige echte bubbel: ‘POSecco’. Dan kun je als ‘ontmaskeraar’ daar nog zo geloofwaardig de bijl in zetten, het effect daarvan blijft onder tegendruk van dik gefinancierde trucs beperkt. Al blijft onuitwisbaar staan wat de journalistiek op internet aan gefingeerde ‘waarheden’ heeft doorgeprikt.

 

Verdwenen
Ook in het wijnonderwijs is er een en ander opgeschoond. Enkele sleutelfiguren die het blazoen niet zuiver hielden zijn daar inmiddels uit verdwenen. Denk maar aan die voor het leven benoemde gangmakers van een intussen verdwenen exameninstantie. Uitgerangeerde bejaarden die nu zichzelf mogen besturen en met hun vertrek een onfris tijdperk van examineren en ‘toezicht’ hebben afgesloten. Ook verdween er een opleiding die herhaaldelijk in opspraak kwam omdat de bedenker geen overtuigend geborgd ‘niveau’ kon garanderen en de wijze van examineren, om het zacht uit te drukken, vragen opriep. Zodat de wijn- ‘academy’ van Ruud Weterings niet langer de opleiding tot wijn-‘entrepreneur’ verkoopt, maar nu de vinologen-opleiding als hoogste heeft ingeboekt. Of die, met de huidige docenten, ook in staat is de officiële erkenning te krijgen van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca staat nog te bezien.

 

Concoursen
Een opmerkelijke verandering heeft zich ook voorgedaan in de manier waarop de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) misleiders en bedriegers in de wijncommercie wil aanpakken. Dat heeft geleid tot een veroordeling in kort geding. Al geldt die niet voor wijnstunterij buiten de kortingsregeling van maximaal 50 %, waaraan de georganiseerde wijnhandel zich door middel van ‘zelfregulering’ heeft verbonden. De vraag is overigens wel hoelang die regeling het nog volhoudt, in het licht van de Mededingingswet die vrije concurrentie voorstaat.


Dat we intussen meer wijncompetities en bling-categorieën kennen dan ooit, heeft meer met de wedijver tussen de grootste wijnorganisaties te maken dan met de behoefte van de consument. We kennen intussen een nationaal wijnconcours, een huiswijnconcours, een rosé-concours, een Spaans concours, een Beaujolais-concours en straks ook nog een concours voor uitsluitend Duitse wijnen. Wie het dan nog bestaat buiten de eervolle vermeldingen te vallen, kan hoogstens een prutser op medaille-jacht zijn. Kortom: een teveel aan concoursen dient eerder de trofeeën-verzamelaar dan de ‘educatie’ van de consument. Dat daarbuiten nog enkele bedenkelijke commerciële competities voortwoekeren (zoals die om de ‘titel’ wijn-/spijs- ‘meester’) die overdreven aandacht krijgen van allerlei honger-bloggers, reken ik dan maar tot de onuitroeibare randverschijnselen.

 

Fantast

Wat er voor het komend jaar nog in het vat zit, blijft gissen. Maar dat al het papier in de wijnpubliciteit dan verdwijnt, is niet waarschijnlijk. Voorlopig houden we nog twee wijntijdschriften, die vanwege de uiteenlopende formules elkaar nauwelijks de loef afsteken. Bij de evenementen-organisaties ligt dat anders. Die breiden hun activiteiten los van elkaar steeds verder uit. Waarbij de een nog steeds niet schuwt de ander vliegen af te vangen. Wie mocht verwachten dat het ooit tot een Grote Verzoendag komt, lijkt me net zo’n fantast als die wijnpiraat die een willekeurige foto van internet plukte en de daarop afgebeelde grijsaard tot super-wijnmaker bombardeerde.


Resteert de vraag: komen er dit jaar nog wijn-‘media’ bij? En dan denken we aan de ambitieuze plannen van Izazi, de gedroomde super-website van ‘content’-schraper Sjoerd de Groot, die alle andere wijnsites overbodig had moeten maken. Het probeersel is nog steeds in de lucht. Maar kijk je onder ‘L a a t s t e nieuws’, dan vind je daar verjaard spul. Zelfs nog - en smakelozer kan het niet- een tweegesprek uit 2016, waarin een inmiddels overleden collega aan het woord is. Over actualiteit gesproken! En verder staat er een vracht foto’s op van aanvankelijke supporters die nu zo langzamerhand wel van hun Izazi-geloof moeten zijn gevallen. Daarvan heeft nog niemand het initiatief genomen voor de actie: Help Sjoerd van zijn nachtmerrie af.

Niemand zal er iets aan missen wanneer de man op de delete-toets drukt.

Dat zouden overigens ook al die aasgieren beter kunnen doen die zich als ‘foodie’ of ‘drinkie’ hebben ‘opgewerkt’ tot geldbeluste kampioen-vervuilers van het (culinaire) internet.