We hebben 83 gasten en geen leden online

COLUMN: Katan de Goede

Als we die Martijn Katan toch niet hadden. Dan zou de wetenschap zich ongeremd blijven bezoedelen met gemanipuleerd onderzoek in opdracht van het Groot Kapitaal. De moraal zinkt, stelt deze geleerde-in-ruste vast in z’n nieuwste NRC-column. Dat liet-ie al eerder noteren toen het over al dat wijnonderzoek ging. Deze keer heeft-ie het over al die prutsers die het bij boter- en eierenonderzoek beter wisten dan deze Groot Inquisiteur. En er voor hebben gezweet om de margarine in het verdomhoekje te krijgen. Martijn geeft geen stuiver meer voor het niveau van de gedevalueerde universitaire kliek die zich door de industrie laat kopen. En onderzoekresultaten zodanig rangschikt en uitvergroot dat de 'sponsor' tevreden is. Anders is het financieel uit met de pret, kunnen de hoog geletterden hun ‘roem’ ook niet kwijt in wetenschappelijke bladen en raakt de weg naar een eventueel professoraat geblokkeerd.


Wijnboeken

Martijn doet aan die rattenrace niet meer mee. Hij heeft er middenin gezeten toen hij de geheimen van de voedingsleer nog aan zijn studenten openbaarde. Om zich heen zag hij collega’s 'vallen' voor de verleidingen van de industrie, maar ging daar terwille van z’n aardig betaald baantje destijds niet tegenin. Daar begon-ie pas mee toen hij als pensionado lengte kreeg bij de 'media'. Nog vers in het geheugen ligt zijn afkrakend optreden in een televisie-uitzending die weinig of niets overliet van een wijnboek. Daarin bestreed Martijn meer verbaal dan met overtuigend bewijs de internationaal erkende bevindingen dat wijn de gezondheid ook zou kunnen dienen, mits met mate geconsumeerd. Inmiddels heeft een wijnpublicist de vloer aangeveegd met de manier waarop Katan wijn afwijst aan de hand van hem welgevallig onderzoek.


Nooit 'gekocht'


Op dezelfde manier valt Martijn in z’n nieuwste column in zijn ogen sjoemelende wetenschappers aan. De zuivelindustrie zou de 'publieke' opinie hebben beïnvloed met behulp van onderzoek waarin naar gewenste resultaten is toegewerkt. Dat is nogal een beschuldiging. Je vraagt je dan af waarom Katan, mits hij dat hard kan maken, die wetenschapsvervuilers niet aanklaagt. Zelf noemt hij zich in dat opzicht onkreukbaar, na ooit eens te zijn ingepakt door de farmaceutische industrie. Hij heeft nooit ergens geld voor aangenomen of zich laten kopen, zegt-ie op z’n eigen website.

Waarom eigenlijk? Zoiets zeg je in een verhoor als je van fraude wordt verdacht. In zijn borstklopperig, geschreven zelfportret klinkt het alsof Katan zich nooit heeft schuilgehouden in het onwelriekende academische struweel, dat hij nu kritisch uitkamt. In zijn tijd was wetenschap nog onaantastbaar. Inmiddels vervalt de beoefening daarvan steeds vaker tot het niveau van verkoopsturing, beter bekend als 'marketing', bekogelt Martijn de regerende hooggeleerden.

 

Destijds behoorde een deel van de voedingswetenschappers van nu tot zijn studenten. Heeft hij die dan niet kunnen bijbrengen hoe die zich methodisch en ethisch hebben te verhouden tot dat deel van de industrie dat hun ruiven gevuld houdt? 

En bovendien: net als destijds bij zijn wijn-krakerij beroept Zijn Onkreukbaarheid zich nu ook weer uitsluitend op onderzoek waarmee zijn 'gelijk' wordt ondersteund. Dat is dan blijkbaar niet 'gemanipuleerd' door zwichters voor het industriële geld.


Katan zegt dat hij van al dat onwetenschappelijk gerommel 'droevig wordt'. Wij zijn dat al sinds we zijn gekleurde opinie en vaak bedenkelijke 'bewijs'-voering in zijn columns volgen. Die levert hij overigens uitsluitend tegen betaling.

Zakgeld voor een goeie fles wijn?