We hebben 93 gasten en geen leden online

COLUMN: Schijnbaar ‘objectief’

Hij heet Jamal Ouariachi. Maar hij is al vanaf zijn geboorte net zo Nederlands als ik. Jamal is breed bekend als schrijver en columnist. Dezer dagen lichtte hij op zijn manier het dubieuze soort journalistiek door waarover de laatste tijd al vaker discussie is gevoerd. Met mij schaart Ouariachi zich in de rij van critici die vindt dat de Volkskrant aan stemmingmakerij doet. Terwijl die krant dat juist andere bladen zo vaak verwijt.


Die journalistieke verloedering heb ik dezer dagen nog eens uitgelicht. En er tevens op gewezen hoe schijnheilig die krant aan de ene kant geld uit de wijnwereld binnen harkt ( wijnwinkel, advertenties) en dat milieu anderzijds verguist als een soort broedplaats van de duivel die ons sluipend probeert het alcoholisch ravijn in te schuiven.


Schijnbaar

Jamal maakte in Vrij Nederland per column nog een paar andere kanttekeningen bij die redactionele wijnhaat van de Volkskrant.

 

Ik citeer: “Wat mij opvalt is hoe zo’n special (over wijn J.B.) is opgezet: als schijnbaar objectieve journalistiek, waarbij verschillende kanten gehoord worden maar het positieve verhaal klinkt uit twee individuele monden, terwijl het negatieve verhaal gebracht wordt als een robuust pakket onomstotelijke wetenschappelijke bevindingen, toegelicht door acht wetenschappers uit verschillende disciplines. Hoe objectief is zulke journalistiek werkelijk? En hoe objectief is de wetenschap die zich alleen met negatieve gezondheidseffecten bezig houdt? Je kunt meten hoeveel schade een glas wijn op celniveau aanricht, je kunt ook een maat ontwikkelen waarmee je toetst hoeveel vreugde éen glas alcohol éen individu oplevert’’.

 

Even verder zegt Jamal: “Wat betekenen de cijfers die ons vertellen hoe gevaarlijk alcohol is? Ziekte en pijn aan het eind van je leven zijn nagenoeg gegarandeerd, de vraag is wat je daar tegenover wilt stellen: een leven zonder genoegens? Wat is dan de uitkomst van die som?”

 

Zonder manipulatie

In een democratie leven- en dat denken wij nog steeds te doen- betekent uit vrije wil keuzen kunnen maken. Zonder dwang. Zonder manipulatie of beïnvloeding door gezagsdragers, industrie of media. Dat lijkt me een zinniger thema voor een volgende Volkskrant-special dan er nu is gebaard.

 

Dat de wijnwereld zelf, of het nu om hoog betitelde experts of om organisaties uit handel, horeca en onderwijs gaat, in het openbaar nauwelijks een kritisch woord aan het gerommel in die ‘kwaliteitskrant’ hebben gewijd, terwijl alle beroepen binnen het gewraakte artikel in feite bedreigend of overbodig zijn verklaard, zou een discussie over dit bedenkelijke wegduik-gedrag de moeite waard maken.