We hebben 66 gasten en geen leden online

Column: Waar blijft het excuus?

Wie niets onderneemt om op het web valse beschuldigingen te weerleggen, blijft op internet in menig oog als zwakkeling figureren. Er was sprake van rook, dus zal er ook wel vuur zijn geweest, denkt dan het minst intelligente deel van het volk. Daarom vind ik het opmerkelijk dat de wijnvrouwen Astrid & Thérèse nog steeds niet van Perswijn hebben geëist dat de rechtstreekse beschuldiging van 'plagiaat' wordt ingetrokken, op straffe van eventuele rechtsmaatregelen. Het kan zijn dat de droeve gebeurtenis die de Perswijn-redactie enige tijd geleden trof de dames piëteitsvol van enige druk heeft laten afzien. Maar daarmee doen ze zichzelf tegelijkertijd tekort, omdat die aantijging dan onweersproken digitaal wordt vereeuwigd. Waarmee de reputatie van de wijnvrouwen on-uitgedeukt blijft. Het duo heeft Perswijn intussen wel 'vriendelijk' verzocht over te gaan tot enkele andere correcties in deze en eerdere 'fout' bevonden tekst. Maar Astrid Joosten bevestigde mij dat de hoofdredacteur daar tot nog toe met geen enkel woord op heeft gereageerd.


Ontzenuwd

Wat was ook weer de aanleiding tot de beschuldiging? Astrid & Thérèse kwamen dezer dagen met de Languedoc-rosé EX op de markt. En die naam zou zijn 'ontleend' aan de Provençaalse rosé AIX, die overigens anders van samenstelling is en in een andere prijsklasse valt. 'Plagiaat' werd dat op de website van Perswijn genoemd. Bovendien zou het etiket op de EX-fles een imitatie zijn van het AIX-label. Wijnwijs ontzenuwde deze 'bevindingen' en vond dat er bij EX hoogstens sprake was van een klanknabootsende naam. Niettemin wilde ik bij de dames nog eens navragen wat zij van die beschuldigingen vonden. En of zij Perswijn daarmee zouden laten wegkomen.


Astrid Joosten reageerde afgelopen weekeinde als volgt:


“Geachte heer Bindels,


Na het verschijnen van hun column zonden wij onderstaande mail naar Perswijn.
En hierbij ook naar u, mocht u die niet eerder hebben ontvangen, want hij was ook naar u gestuurd.

Het is een hardnekkig misverstand bij dat blad dat ons bedrijfje anders in elkaar zit dan in werkelijkheid het geval is, zoals u in onze mail kunt lezen.

Wij hadden ze daar al eens eerder op gewezen, maar zij corrigeren het eenvoudigweg niet, hetgeen wij uiteraard niet correct vinden.

De naam EX komt helemaal van onszelf. Evenals de introtekst op de site. Marketing mensen hebben wij als super klein bedrijfje helemaal niet.

Naast Thérèse en mijzelf (beiden uiteraard part time) hebben wij slechts één medewerker.

Omdat wij het niet zinvol achten om op een column te reageren en ook omdat de heer van Heusden inmiddels is overleden willen wij het hier graag bij laten.

Hartelijke groet, Astrid Joosten”.


Alles zelf

De e-mail aan Perswijn had de volgende inhoud:

 

‘Mogen wij Perswijn verzoeken zich voortaan te baseren op feiten in plaats van aannames: Zo zijn wij geen onderdeel van Baarsma. Zelfs niet voor 1%. Wij zijn geheel zelfstandig. Alleen voor de logistiek hebben wij een firma ingehuurd, die wij daar netjes voor betalen. En dat is niet Baarsma. Met de Wijnbeurs hebben wij niets te maken, hoe welingelicht u ook denkt te zijn. Het is niet juist. ‘Marionet in een conglomeraat’ is dus ook nergens op gebaseerd. Astrid Joosten en Thérèse Boer proeven en bepalen alles zelf. Wij verzoeken u vriendelijk deze onjuistheden te corrigeren. De rest van het artikel bevat een mening. Wij hebben geen behoefte daar op te reageren. De informatie over onze Rosé van Preignes, zoals vermeld staat correct en transparant op onze site.’

 

Daarop volgde bij Perswijn geen enkele reactie, excuus of intrekking van de niet bewezen aantijgingen.Wij hebben er alle begrip voor dat het hoofd van de hoofdredacteur daar de laatste weken wellicht niet naar stond. Maar het zou hem, als eindverantwoordelijke voor de publicaties op de website en in het blad, sieren als hij alsnog ruiterlijk verontschuldigingen zou aanbieden voor de reputatieschade die Astrid & Thérèse is toegebracht. Eens temeer omdat de dames uiterst coulant hebben gereageerd op wat hun ten onrechte is aangewreven.