Onze correspondent meldt: vooral in de Drôme en de Vaucluse zijn de grondwaterstanden en waterloopstromen zo laag en de bodem zo droog dat zelfs wijnbouwers die zijn uitgerust met druppelaars niet mogen irrigeren.

 

In de Drôme heeft de prefect, aangezien de niveaus van bepaalde grondwaterstanden en de stroomsnelheden van rivieren zeer zorgwekkend zijn, een nieuw departementaal decreet uitgevaardigd dat een groot deel van het departement in een 'crisis'-situatie classificeert. Het doel is een waterbesparing van minimaal 60%.