Hoe kurk wordt gemaakt

 

Kurken worden in menig wijnland nog steeds beschouwd als het beste afsluitmateriaal voor volle flessen. Ze willen voor de ‘betere’ wijnen zelfs niet over alternatieven denken. De industrie houdt vol dat dit ook niet nodig is, omdat de kurkkwaliteit door optimale ontsmettingsprocessen aanmerkelijk is verbeterd, waardoor het percentage bedorven flessen aanzienlijk is afgenomen.  Bijgaande video laat zien hoe de kurk uit schors van de Portugese kurkeik wordt gefabriceerd.