Ophef over wijncartoon

Over een seksistisch cartoon in de Franse wijngids “En Magnum” is ophef ontstaan. De titel luidde: ‘Covid vraagt om nieuwe strategieën’ en laat een vrouw zien die bereid is haar borst te ontbloten als een klant bereid is wijn van haar te kopen. Tamelijk ordinair en doorzichtig. Bezwaarmakers keuren niet alleen de ‘boodschap’ af, maar ook de presentatie die suggereert dat de dame in kwestie echt bestaat.

 

Lees meer