Vertaal/translate

Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish

We hebben 112 gasten en geen leden online

Unieke bezoekers

5658107
Vandaag
Gisteren
Deze week
Vorige week
Deze maand
Vorige maand
Alles vanaf 22 maart 2012
1158
1664
2822
12512
48434
0
5658107

Uw IP: 54.237.183.249
29-09-2020 15:42

Nog een Wijnoproer?

Ere-sommelier cum laude geloosd

Paul Op ten Berg en John Bindels op wijnreis in Portugal .

 

Even leek er een nieuwe aflevering van mijn serie ‘Het Wijnoproer’ in te zitten. Twee bestuursleden en een erelid, tevens journalist voor de website van het Nederlandse Gilde van Sommeliers (NGS), waren ineens uit beeld. De journalist en sommelier Paul Op ten Berg begon, zo zag ik op internet, een eigen website. In de introductie meldde hij dat hij zijn werk (onder meer proef- en reisverslagen) per direct had gestaakt en voor zichzelf was begonnen.

 

 

 


Dat wekte mijn nieuwsgierigheid. Dus wendde ik mij tot het (nieuwe) NGS-bestuur met de vraag: Werkt Paul OTB niet meer voor het NGS? En zo ja wat is de reden? Nadat ik nog eens op een antwoord had aangedrongen, kreeg ik van het secretariaat te horen dat dit ‘zo spoedig mogelijk’ zou komen. Mede naar aanleiding van mijn vraag en om te voorkomen dat allerlei geruchten een eigen leven zouden kunnen gaan leiden, ging het bestuur in beraad om een verklaring voor de tot dan onbekend gebleven ‘mutatie’ op te stellen. Daarin werd het vertrek van twee bestuursleden niet genoemd, maar wel breed aandacht besteed aan het (gedwongen) vertrek van Paul OTB, hoe vriendelijk en complimenteus dat ook werd verpakt. Vooral dat laatste bracht mij ertoe om het ogenschijnlijke ‘Wijnoproer’ tot mij te nemen als een aangezoete ‘beleidsverandering’ die de oudste generatie het veld laat ruimen voor de jongere. De vraag rijst dan of de NGS-journalist de van hem bekende degelijke en doorwrochte verslagen, die af en toe als complete leerboeken werden gepresenteerd, niet naar de wensen van het nieuwe bestuur had kunnen aanpassen. Maar ja, die leeftijd… De jonge honden stonden kennelijk te trappelen om taken in een andere stijl en benadering over te nemen. En aldus geschiedde, met een ronkende, maar welverdiende laudatio op de grote betekenis die oprichter Paul OTB voor het gilde heeft gehad. Wat daarover in die verklaring staat kwam als volgt tot mij:

 

 

Geachte heer Bindels

Hieronder treft u de tekst van de informatie aan die wij zojuist aan onze leden hebben gezonden:

Beste leden van het Gilde van Sommeliers,


Onlangs ontvingen een aantal van jullie een mail van Paul op ten Berg waarin hij in vrij KORTE(Sic!) woorden uiteenzette dat het bestuur zou willen dat Paul zou stoppen met het schrijven van proefverslagen. Paul’s mail roept VRAGEN op die we bij deze graag UITLEGGEN. (Sic!)


Begin juni hebben wij met het bestuur een uitgebreide vergaderdag gehad waarin wij spraken over de toekomst van het Gilde. Deze bespreking was een voortzetting en uitkristallisering van de gesprekken die het bestuur al enkele jaren voert.


Zowel het huidige als het vorige bestuur ZIJN (Sic!) de mening toegedaan dat het Gilde meer mag moderniseren en professionaliseren. Nog veel meer dan nu het geval is moet het Gilde zich profileren als een echte beroepsvereniging van werkende sommeliers. De proeverijen moeten zodanig educatief , inhoudelijk en uitdagend zijn dat iedere sommelier daar bij wil zijn: “hier valt iets te leren, hier krijg ik verdieping in mijn vakgebied”.


Om die slag te BEWERKSTELLIGEN (Sic!) MOETEN (SIC!)) een AANTAL wegen tegelijkertijd bewandeld worden. In de tijd dat het Gilde werd opgericht SPEELDE (SIC!) internet , sociale media etc. ALLEMAAL GEEN ENKELE (Sic!) rol van betekenis en was je van andere informatiestromen afhankelijk dan tegenwoordig. Uitgebreide gedetailleerde proeverslagen hadden duidelijk een toegevoegde waarde omdat deze tot de weinige informatiebronnen behoorden. Paul heeft hier in de loop van de jaren honderden uren aan besteed.

 

Informatiewijze

Wij willen als Gilde nadrukkelijk een rol van betekenis blijven spelen ook gericht op de toekomst en zien zodoende de opzet en inname van informatie op een andere wijze dan tot nu toe het geval was. Tegenwoordig zijn er heel veel websites, IK (Sic!) noem o.a. Jancis Robinson, Jamie Goode, cellartracker etc. waarop je alle achtergrond informatie over de wijnen, wijnmakers en de gebieden kunt vinden. De noodzaak van de uitgebreide verslagen die door het Gilde gemaakt werden is daarmee grotendeels verdwenen. Mensen pakken bij wijze van spreken nu hun telefoon en zien een interview op instagram met bv. Eben Sadie en kijken er naar en horen zo hoe hij tegen het wijnmaakproces aankijkt.


Een delegatie van het bestuur heeft een uitgebreide bespreking met Paul gehad waarin heden, verleden en toekomst aan bod geweest zijn. Wij hebben daarin onze grote waardering en respect uitgesproken voor het monnikenwerk dat Paul verricht heeft en de grote toewijding die hij altijd aan het Gilde van Sommeliers getoond heeft. Zijn inspanningen zijn enorm geweest. Naar onze mening was het een open en respectvol gesprek van beide kanten waarin de betrokkenheid van alle DRIE (?) bij ons mooie Gilde groot is. Daarin is ook aan de orde gekomen dat het goed zou zijn om aan de proefverslagen in deze vorm een einde te maken en dat wij binnen het bestuur kijken naar een moderne variant. De proefcommissie zal ervoor zorgen dat na de NGS proeverijen (Sic!) een lijst van de geproefde wijnen en de importeurs en de prijzen vermeld worden op de NGS (Sic!) website.

 

‘Afgesproken’

Ook hebben wij Paul uitgebreid bedankt voor zijn tomeloze inzet voor het Gilde. We hebben inderdaad afgesproken dat Paul nu voor wat betreft het Gilde stopt als journalist en daarmee een stapje opzij doet voor de nieuwe generatie die ook de kans moet krijgen de toekomst naar HUN (Sic!) hand te zetten. Als afscheid zal Paul een mooi artikel maken over ontstaan, groei en bloei van ons mooie Gilde.


Positief, eerlijk, respectvol en OPENHARTIGE (Sic!) zijn Paul en wij na dit gesprek uit elkaar gegaan. Paul is erelid en ZODOENDE (Sic!) verwachten wij hem in de toekomst altijd blijven (TE) ontmoeten op de proeverijen waar hij zijn kennis en ervaring ongetwijfeld met anderen zal willen delen.


Mochten naar aanleiding hiervan nog vragen zijn, dan zie IK (Sic!) die uiteraard graag tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,


Het bestuur van het Nederlands Gilde van Sommeliers

Heleen Boom, voorzitter
Marco Westra, secretaris
Niels v Overmeire, penningmeester
Edger Groeneveld
Noël Vanwittenbergh
Natasja Noorlander
Job Seuren