We hebben 107 gasten en geen leden online

Kwaliteitsregister van Wijnacademie

Op 9 januari zal vinpressionist Hubrecht Duijker een digitaal kwaliteitsregister voor vinologen van de Wijnacademie openen. In het nieuwe register wordt op basis van behaalde ‘permanente-educatie-punten’ aangetoond hoe het met de vakkennis van de Register Vinoloog van dit opleidingsinstituut is gesteld. Het register is voor iedereen toegankelijk.   

 

Voor het nieuwe Register moeten ‘Vinologen van Wijnacademie®’ zich zelf aanmelden en hun scholingspunten bijhouden. Die kunnen ze behalen door deel te nemen aan een cursus, college, lezing, seminar, congres of studiereis. Herregistratie gebeurt eens in de 5 jaar op basis van puntenmeting, waarmee de 10-jaarlijkse toets is komen te vervallen. Ieder punt staat voor een uur educatie. In vijf jaar tijd moet dat 100 punten/studie-uren opleveren. Opleiders en organisatoren van educatieve bijeenkomsten kunnen accreditatie aanvragen mits hun scholing of activiteit voldoet aan niveau SDEN 4.

 

Professionalisering

Het nieuwe systeem past in een verdere professionalisering van het wijnonderwijs. ‘Kennis en vaardigheden moeten mee veranderen met het wijnaanbod, trends en gebruiken. Een register-vinoloog wordt daar nu bij geholpen door het aanbod van nascholing op de website’, aldus voorzitter Ron Andes. De Wijnacademie volgt hierin andere registerberoepsgroepen waar persoonscertificering garant staat voor de vakkundigheid van de leden. De online-registratie is ondergebracht bij een onafhankelijke gespecialiseerde partij die op dezelfde wijze voor meer dan 175 organisaties de registratie van ruim 250.000 professionals verzorgt.

In het register kunnen zich ook buitenlandse aanbieders van scholing registreren.  De Universiteit van Bordeaux heeft zich als een van de eerste opleiders geaccrediteerd met vier verschillende studieprogramma’s. ‘Het is niet ondenkbaar dat overige buitenlandse aanbieders dit ook zullen doen’ zegt Andes. Dit biedt perspectieven voor de vinoloog die zich naar eigen inzicht kan verdiepen èn internationaal oriënteren.

 

Specialisatie

De wijnwereld is intussen zo uitgebreid en verbreed dat het bijhouden van kennis op ieder gebied zou kunnen leiden tot oppervlakkigheid. Dankzij het toegepaste puntensysteem kan de vinoloog anno 2018 er voor kiezen zich verder te verdiepen in één bepaalde richting.

Hubrecht Duijker, vinoloog van het eerste uur (1974) bevestigt dat er veel veranderd is. Zijn eerste vinologen-lesboek bestond uit nog geen 200 pagina’s. Intussen is dat ruim het zesvoudige. Duijker heeft zich als eerste ingeschreven en vindt het “plezierig te worden gestimuleerd tot bijscholing”. Zo krijgt de titel ‘RegisterVinoloog’ meer waarde en meer inhoud, vindt hij.  

 

Voor meer informatie ga naar www.registervinoloog.nl