We hebben 88 gasten en geen leden online

Oud drinkt meer dan jong

In Schotland wordt een minimumprijs voor alcohol van kracht om overmatig drankgebruik te beteugelen. In ons land mag er vrijelijk met die prijzen worden gestunt, zoals dat vooral bij wijn-prijskrakers gebeurt. Er bestaat wel een alcohol-‘code’ die georganiseerde wijnhandelaren er tot heden toe brengt geen aanbiedingen te doen met meer dan 50 % korting. Daar wordt, volgens de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA), goed de hand aan gehouden. Maar de vraag is hoe lang die regeling het nog uithoudt, al verdedigt de STIVA die te vuur en te zwaard.
De Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeid (STAP) heeft inmiddels laten weten voorstander te zijn van een minimum-alcoholprijs. Ook het Trimbos-instituut opteert daarvoor.


Achter de schermen wordt er gewikt en gewogen of er niet een andere koers moet worden gevaren dan we tot heden doen. Want al komt de een met geruststellende cijfers over jongeren die minder uit de band springen, eerder maakte het Trimbos-instituut verontrustende cijfers bekend over de groep 55-plussers tot 70 jaar. Die blijken meer te drinken dan ‘jong volwassenen’. Niet iedereen gelooft in het beoogde effect van een minimumprijs. Zeker niet als het om hoger opgeleiden met een goed inkomen gaat. Hetzelfde geldt voor het verminderen van verkooppunten, een suggestie die al herhaaldelijk aan het kabinet is voorgelegd. Intussen wordt er een SIRE-campagne voorbereid om oudere 'onmatige' drinkers te laten minderen of stoppen.

Het Trimbos-instituut meldde eerder:
In de groep 55-70 jarigen komt matig en overmatig alcoholgebruik veel voor in vergelijking met jongere volwassenen. Over het algemeen gaan 55-plussers met het ouder worden minder drinken, maar het tegenovergestelde gebeurt bij 55-plussers die al overmatig drinken. Zij gaan met het ouder worden juist meer drinken. Een groot deel van de 55-plussers lijkt zich niet bewust van de nadelige gevolgen van alcoholgebruik voor hun gezondheid.

Ook blijken overmatige drinkers niet snel geneigd te zijn hulp te zoeken voor hun alcoholgebruik. Dat is de conclusie van een groot onderzoek van het Trimbos-instituut naar de aard en omvang van het alcoholgebruik bij 55-plussers dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd.

Hoog inkomen

Het percentage 55-plussers dat overmatig alcohol drinkt, wat inhoudt dat zij gemiddeld meer dan 14 (vrouwen) of 21 (mannen) glazen per week drinken, ligt tussen de 6,7 procent en 12,6 procent. 55-plussers die overmatig drinken zijn vaker alleenstaand, roken vaak, hebben een relatief hoog inkomen, bewegen minder en hebben vaker een angststoornis. Matig drinken komt onder 21,2 procent tot 24,0 procent van de 55-plussers voor. Zij drinken tussen de 8 en 14 (vrouwen) of 21 (mannen) glazen per week. Het percentage 55-plussers dat minimaal maandelijks binge drinkt (> 4 glazen per gelegenheid voor vrouwen en > 6 glazen per gelegenheid voor mannen) is 13,1 procent.
Redenen alcoholgebruik onder 55-plussers

Redenen en aanleidingen voor 55-plussers om alcohol te drinken zijn onder andere ter ontspanning, voor de gezelligheid, omdat het lekker is, uit eenzaamheid, door veel vrije tijd, de aanwezigheid van stressfactoren (o.a. verlies van dierbare, verlies van werk, lichamelijke ziekte, mantelzorgen) of vanuit gewoonte. Het merendeel van de 55-plussers lijkt zich niet bewust dat alcohol verslavend is, of niet goed voor de gezondheid. De huidige norm voor alcoholgebruik van de Gezondheidsraad luidt: ‘drink geen alcohol, of niet meer dan een glas per dag’. Ruim een derde van de 55-plussers denkt dat deze norm ligt op twee glazen per dag. Naarmate de leeftijd hoger wordt, geeft men vaker aan geen idee te hebben wat de huidige norm voor verantwoord alcoholgebruik is.

Bewustwording

Dat 55-plussers onvoldoende kennis hebben over de nadelige gevolgen van alcoholgebruik maakt dat 55-plussers die overmatig drinken uit zichzelf niet snel geneigd zullen zijn om te stoppen of te minderen. Het advies is daarom om meer bewustwording bij 55-plussers te realiseren over gevolgen van alcoholgebruik en te investeren in training van hulpverleners om alcoholgebruik bespreekbaar te maken. Vervolgens is het ook van belang dat hulpverleners geschikt aanbod hebben voor ouderen.

Het Trimbos-instituut heeft er al eerder aangevpoerd het merkwaardig te achten dat ons land geen wetgeving voor de INHOUD van reclame kent. We moeten het doen met 'zelfregulering'. Maar een verbod op alcoholreclame zou zich kunnen vertalen in een 'maatschappelijke winst' van 7 miljard euro, zo blijkt uit berekeningen. Want minder reclame betekent minder consumptie, daardoor productievere werknemers, minder verkeersslachtoffers en minder zorgkosten door alcoholmisbruik.

Maar zo'n rigioureus verbod lijkt er voor ons niet in te zitten. De handel vindt de werking te grof en de doodsteek voor de branche. Daarom blijft de branche vasthouden aan de zelfregulering. Maar intussen neemt de druk op de sector om in overleg een minimumprijs in te voeren merkbaar toe.