We hebben 113 gasten en geen leden online

Wijnkorting straks vrij?

 

"Effectievere regeling nodig"

 

Heeft de kortingsregel voor de wijnbranche z’n langste tijd gehad? Het ziet er naar uit, nu de rechter in kort geding tegen Wijnoutlet heeft bepaald dat stunten met wijnprijzen mag. Dat schrijven twee journalisten in het Financieele Dagblad, dat het artikel integraal heeft geplaatst.

 

Wijnwijs heeft het effect van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken ten aanzien van de kortingsregel al herhaaldelijk in twijfel getrokken. De 'bewakers' in de reclamecode-commisie werden vergeleken met een 'papieren tijger' die hoogstens 'nooit meer doen' gromt als er weer eens een overtreding wordt geconstateerd. Maar nu heeft de rechter bepaald: Wie zich niet aan die regel (maximaal 50 % reductie) heeft gebonden en/of geen lid is van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van wijnhandelaren (KVNW) mag zoveel korting geven als-ie wil.

 

De vraag in het FD-artikel is hoelang dat ook nog blijft gelden voor de georganiseerde wijnhandelaren. Voorzitter Peter van Houtert van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) doet er alles aan om de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken in stand te houden. De journalisten Eelco van Wieringen en Twan Kroon betwijfelen nou juist het nut van die code. "Het wordt tijd dat in de plaats daarvan een afdwingbare en bovendien effectievere wettelijke regeling komt. Want laten we niet uit het oog verliezen wáárom die afspraken er eigenlijk zijn: om kwetsbare groepen tegen overmatig alcoholgebruik te beschermen", zo lezen we.

 

Op papier dan, aldus het FD-artikel. "Want het heeft er alle schijn van dat de traditionele wijnhandel deze 'code' slechts gebruikt om haar eigen financiële belangen te beschermen".

 

Transparant

De voorzieningenrechter kreeg drie eisen voorgelegd. Bij de eerste verweet de KVNW - met vijf wijnimporteurs als mede-eisers - Wijnoutlet ervan er oneerlijke handelspraktijken op na te houden. Zo waren opgevoerde wijnoogstjaren onjuist, hadden prijsacties een langere looptijd dan aangegeven en kreeg een wijn een niet bestaande medaille. Maar bij de zich in de eis voegende importeurs bleek het al niet veel beter gesteld. Met een uitruil van rectificaties deed de rechter deze kwestie af.

 

Spannender werd het bij de tweede eis, aldus de journalisten in het FD. De KNVW vroeg om een verbod op het vergelijken van prijzen met die van buitenlandse aanbieders. "De rechter was duidelijk: ook hoge buitenlandse prijzen zijn reële marktprijzen en derhalve in een prijsvergelijk prima te gebruiken als promotiemiddel. Zeker gezien de globalisering een inkopper".

 

Er stond in het schriftelijke vonnis wel bij dat die vergelijkingen dan transparant en gemakkelijk te vinden moeten zijn. Het lijkt erop dat Wijnoutlet zich daar weinig van aantrekt.

 

"Het hoogtepunt was de derde eis: kan Wijnoutlet, de gedaagde in het geding, verboden worden met kortingen van meer dan 50% te stunten? De code verbiedt dat. De rechter wees de eis af, zonder tot een inhoudelijke beoordeling te komen. Want omdat Wijnoutlet geen lid is van de KVNW, zijn de binnen de branche afgesproken regels niet bindend voor deze prijsvechter. Conclusie: gratis weggeven, zelfs dat is - in extremo - toegestaan. Zolang je maar geen lid bent van de club".


Vrije hand

Maar nu een stap verder, vervolgt het FD-artikel. "Stel, je bent wèl lid van de club en je wilt desondanks de vrije hand hebben in het bepalen van je korting. Dan is het nuttig je niet blind te staren op de code, maar te kijken naar wat de hier bovengestelde Mededingingswet zegt. Artikel 6 is glashelder: een ondernemer moet de vrije hand hebben in het bepalen van zijn prijzen en mag niet beperkt worden door branche-afspraken. Dit geldt dus ook voor de KVNW-leden. Het wordt niet voor niets de anti-kartelwet genoemd".

 

Nu zou het voor finale duidelijkheid gunstig zijn, aldus het FD-artikel, wanneer een lid, wegens overschrijding van de 50%-regel, door de eigen branchevereniging voor de rechter wordt gedaagd. Maar dat gaat niet gebeuren, denken beide journalisten. "Het risico is immers groot dat de rechter ook voor clubleden elke belemmering op het geven van korting wegneemt. Dan gaat de concurrentie op prijs volledig los en trekken degenen die tegen de laagste prijzen kunnen leveren aan het langste eind. Dat gaan een heleboel traditionele handelaren niet overleven".

 

Minimumprijs

"Het kan zoveel beter geregeld worden. De code is er, als gezegd, om kwetsbare groepen te beschermen. Gegeven deze insteek mag je verwachten dat de KVNW een wettelijke regeling verwelkomt, die deze doelstelling op een effectieve manier kracht bij zet. Uit onderzoek van onder meer het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP), blijkt dat het invoeren van een minimumprijs voor alcoholhoudende drank zo’n maatregel is. Spotgoedkope drank behoort daarmee tot het verleden".

 

Dus, vindt het duo, laat het over aan de wetgever om te bepalen wat er moet gebeuren. "Dit kan niets anders zijn dan het vaststellen van minimumprijzen en een verbod op reclame gericht op kwetsbare groepen. Hiermee komt een einde aan de onzin van de kortingsregel die uiteindelijk alleen de traditionele wijnhandel uitkomt. Zo ontstaat een level playing field voor álle deelnemers, inclusief de internethandel. Dit moet niet alleen gebeuren, het zál ook gebeuren. Zeker nu de rechter de code op de belangrijkste punten onderuit haalde", aldus het FD-artikel.

 

Het Financieele Dagblad heeft het artikel overigens zonder wederhoor of gelegenheid tot commentaar van de KVNW geplaatst.


GEEN SPEELTJE

Inmiddels heeft KVNW-voorzitter Peter van Houtert bij Wijnwijs gereageerd op het artikel in het Financieele Dagblad. 'Van Wieringen en Kroon slaan de plank volledig mis. Ze gaan ook voorbij aan het feit dat de rechter Wijnoutlet keihard voor misleiding heeft veroordeeld. De Reclamecode is zeker geen speeltje voor de wijnhandel. Maar een algemene regel die ook de bier- en gedistilleerd-branche onderschrijft. Van Houtert vindt dat het atikel volledig voorbij gaat aan het belang van eerlijke wijnverkoop. "Te triest voor woorden".