We hebben 208 gasten en geen leden online

Wiebes loopt blauwtje

Senioren minder aan de protestwijn

Oppertollenaar Eric Wiebes schijnt nou toch bakzeil te gaan halen. Je ziet al minder verdriet-drinkers voor het wijnschap staan nu de volgende verlossende regels het seniorendom hebben bereikt: ’Wie geen computer of internet heeft, digibeet is en geen vrienden of familie heeft om te helpen, kan toch nog een papieren brief in een echte blauwe envelop van de Belastingdienst krijgen’.

Al die protesten, waaronder ook die in mijn columns op Thepostonline en Wijnwijs, hebben, waag ik te pretenderen, dus toch wat uitgehaald. Daarmee komt het oudste wijndrinkend contingent in ons land weer dichter bij de honderd. En ook de vaderlandse Gezondheidsraad mag zich weer minder genegeerd voelen sinds die onze culinaire genoegens ‘adviserend’ afboog naar een ‘levensverlengend’ dieet waarmee je zelfs een zwerfhond geen lol meer doet. Laat staan dat die Wijze Hotemetoten ook maar enige empathie aan de dag legden voor onze onderlinge sociaal-culturele betrekkingen. In ieder geval gaan er bij die senioren nou een paar glazen per week af. Jammer voor die accijnsopbrengst bij Wiebes, maar het is niet anders.
Hoe die man a-digitale senioren trouwens wil ontzien, is uit de berichtgeving nog niet duidelijk geworden. Als die maar niet aan allerlei digicratische voorwaarden moeten gaan voldoen en god-weet-waar weer moeten ‘inloggen’ met een ‘wachtwoord’. Bonden, stop in dat geval jullie kleinzielige ruzies en rij een mestkar naar het Binnenhof. En Nationale Ombudsman, sta die zilverharige protestdrinkers dan bij. En dat zijn er beslist duizenden meer dan die paar honderd die zich niet konden inhouden en naar ’s lands Opperste Probleemoplosser hebben gebeld.