We hebben 55 gasten en geen leden online

Unieke bezoekers

4652809
Vandaag
Gisteren
Deze week
Tot en met vorige week
Deze maand
Vorige maand
Alles vanaf 13-11-2012
815
1314
815
4639125
41595
149310
4652809
Uw IP 54.196.86.89
Server Time: 2018-05-21 12:59:43

COLUMN: Front tegen wijnhaat

Het lijkt bijna ‘en vogue’ om wijnhaters of bekeerde dronkaards een podium te bieden. Wijn is hoofdzakelijk ongezond en bij bescheiden consumptie maar in een enkel geval heilzaam. En dan nog onder speciale condities. Achter die opvatting zit een hele ‘lobby’. Compleet met onderzoekers die het liever over kraak dan smaak hebben. Daartegenover staan de wijnindustrie, de handel en de wetenschappers die onafhankelijk signaleren dat een glas wijn op z’n tijd geen sluipmoordenaar is. Maar dat overdaad altijd schaadt.


De wijnverguizers verwijten die anderen dat ze hun ‘business’ beschermen met profijtelijke argumenten. En met ‘zelfregulerende’ instellingen, die vooralsnog de wet buiten de deur zouden houden. En omdat het daarachter veronderstelde belang van het ‘Groot Kapitaal’ al bij voorbaat verdacht is, laten de wijnhaters geen gelegenheid onbenut om wijndrinkers op gezondheidsrisico’s te wijzen, zelfs als het bescheiden innemers zijn. Met andere woorden: eigenlijk wordt ieder glas afgeraden. Zie het advies van de Gezondheidsraad, dat in de internationale wetenschappelijke wereld als overdreven is afgeschoten.


De discussie die daarover is ontstaan blinkt niet uit in genuanceerd redeneren. Daar heeft collega Harold Hamersma eerder letterlijk een boekje over open gedaan. Deelhebber aan die discussie is ook de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Wijnhandelaren (KVNW). Die houdt al geruime tijd in haar eentje het fort tegen de aanvallen van wijnhaters. Maar de georganiseerde wijnhandel lijkt het met de campagne Wine In Moderation, oftewel meer genot uit matigheid, niet te redden. Want wie zelf verkoopt, laadt op z´n minst het odium op zich dat die campagne niet harmonieert met omzetbevordering. Daarom heb ik er bij de ‘Koninklijke’ eerder op aangedrongen een breder front met steun van de horeca te vormen, om te bevorderen dat de wijnliefhebber straks niet als á-sociaal wordt weggezet en in abstinentie moet leven. Het ziet er naar uit dat die suggestie nu wordt opgepakt.
Tegen deze achtergrond heb ik KVNW-voorzitter Peter van Houtert enkele vragen gesteld.


Nieuw PR-beleid


*Vindt de KVNW dat er voldoende tegenwicht wordt geboden aan de ‘wijnhaters’ die steeds vaker een podium krijgen of zelfs nemen om daar hun eenzijdige verhaal los te laten?


Van Houtert: Er wordt op dit moment weinig tegenwicht geboden aan mensen die op TV of in de krant beweren dat ze zich zo veel beter voelen nu ze geen wijn meer drinken. Ze krijgen volop ruimte om hun argumenten tegen alcohol te spuien, zonder dat er een tegengeluid te horen is. De vraag is echter of wij dat tegengeluid moeten geven.

 

We zijn op dit moment met een drietal PR-bureaus in gesprek om ons PR beleid opnieuw vorm te geven en alle drie zijn van mening dat je beter zelf positief ander nieuws hier tegenover moet stellen in plaats van je in die discussie te mengen. Een discussie is lastig te winnen als je je eigen product moet aanprijzen; “jullie willen toch zoveel mogelijke wijn verkopen”….?.

 

Daarbij is een mevrouw die met haar partner 3 flessen wijn op een avond achterover slaat ook niet echt serieus te nemen als ze zegt dat ze zich nu frisser voelt. Logisch! Ook anderen die beweren dat ze nu geen kater meer hebben en fitter zijn, zijn volgens ons ook gewoon niet geloofwaardig. Ze drinken gewoon te veel en geen wonder dat je je dan beter voelt als een tijdje niet meer drinkt. Het is gewoon een open deur intrappen. Ook hier geen enkele kritische vraag van de interviewer of journalist aan deze mensen….

 

Daarentegen was professor Katan, die in het verleden meer dan eens als wijnhater werd opgevoerd, wel een perfecte pleitbezorger door in het programma van Umberto Tan te verkondigen dat hij heerlijk kan genieten van een glaasje wijn per avond bij een bakje nootjes. Umberto Tan die in zijn eigen RTL Late Night heel kritisch was over alcohol, maar een dag na de uitzending enthousiaste gastheer was van de Vrienden van Amstel….


Preventie-akkoord

 

*Is de KVNW voornemens nieuwe initiatieven ( buiten WIM) te nemen voor een breder horecafront tegen de ongenuanceerde berichtgeving van ‘wijnhaters’ en zogenaamd onafhankelijke onderzoekers die ’gesubsidieerd’ toewerken naar welgevallige uitkomsten voor de opdrachtgever?

 

Van Houtert: De KVNW vertegenwoordigt de belangen van de wijnimporteurs en niet van de HORECA, maar we trekken wel graag samen op met de HORECA. Tot nu toe laat deze sector het er echter nogal bij zitten. Met STIVA en de supermarktsector (CBL) wordt op dit moment met de overheid gesproken over de politieke ontwikkelingen op zowel nationaal als internationaal gebied (EU, WHO). We willen en gaan de HORECA hierbij betrekken.

 

We zijn sterk voorstander van een nationaal preventie akkoord, waarin afspraken worden gemaakt met de overheid en waarin haalbare doelen worden gesteld en we zijn daarin al heel ver. Maatregelen moeten alleen worden opgelegd als ze bewezen effectief zijn. Zo geloven wij niet dat een Scandinavisch model met staatswinkels en hoge accijnzen zal worden ingevoerd nu blijkt dat er in deze landen de cijfers inzake alcoholmisbruik zoveel hoger zijn dan bij ons.

 

Kortingsverbod

 

*Hoe lang denkt de KVNW nog weerstand te bieden aan de concurrentiedruk van wijnwebwinkels die op basis van een rechterlijk vonnis vrijelijk met prijzen mogen blijven stunten als ze geen lid van de Vereniging zijn? De indruk bestaat ( zie ook geregeld nieuwe advertenties in ochtendblad) dat er steeds meer van die stunters bij komen.

 

Van Houtert: De KVNW is voorstander van een wettelijk verbod op hoge en nietszeggende kortingen. Het is volstrekt onverantwoordelijk om te stunten met alcohol en bovendien gaat het vaak om kortingen op prijzen die nooit echt hebben bestaan. Zodra de mogelijkheid zich voordoet om de wet te wijzigen, (mogelijk pas bij de herziening van de Drank- en Horecawet) zou er een regeling moeten komen voor kortingen. Deze regeling moet uiteraard de vrije concurrentie ook weer niet teveel beperken, maar wel het stunten en de huidige ongelijkheid tussen leden en niet-leden opheffen. Overigens zien we dat steeds meer importeurs zich bij ons aansluiten!


Weinig mis

 

*Is onder druk van de vrije aanbieders-markt de huidige reclamecode voor alcoholhoudende dranken nog wel houdbaar, mede gezien in het licht van de leidende Mededingingswet artikel 6. In kringen van 2 ministeries valt te vernemen dat die code z’n langste tijd heeft gehad. Is er overleg tussen de KVNW en de rijksoverheid op dit punt en in welke richting ontwikkelt zich dat ?

 

Van Houtert: De eigenaren van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA) zijn de bier- wijn- en gedistilleerdsector gezamenlijk. De stichting die daarvoor is opgericht is de STIVA. Het enige artikel waarvan wel werd gezegd dat het op gespannen voet zou staan met de Mededingingswet is artikel 20. STIVA heeft hierover gesproken met de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM heeft hier tot nu toe niets van gevonden.

 

De RvA heeft in de afgelopen jaren zijn goede werking bewezen. Er zijn weinig overtredingen al lijkt dat nu anders door de weinig coöperatieve houding van Wijnoutlet cs. Zeker als je het aantal advertenties, radio- en TV-reclames in ogenschouw neemt (met name uit de biersector) dan kan je niet anders concluderen dat de RvA goed werkt. Daar doet de huidige discussie over artikel 20 RvA niet aan af.


Tegen misbruik

 

*Zou de KVNW invoering van een minimumprijs voor alcohol toejuichen en instemmen met nieuwe overheidswetgeving ter beschermen van de zwakste groepen?

 

Van Houtert: Met het invoeren van een minimumprijs alleen bescherm je de zwakste groepen niet. We zien o.a. in Scandinavië dat met hogere prijzen niet voorkomen wordt dat mensen die alcoholhoudende drank willen drinken daar toch wel aan komen. Je bereikt meer met goede voorlichting. We zouden samen met onze partners in de bier- en gedistilleerdsector, de HORECA en de Supermarkten en vooral ook samen met de overheid moeten optrekken tegen alcoholmisbruik.

 

Er moet in de discussie hierover ook heel duidelijk worden gesteld dat normaal gebruik, verantwoorde consumptie, iets heel anders is dan misbruik. Verantwoorde consumptie heeft vooral positieve kanten, zowel voor het welbevinden als voor de gezondheid! De succesvolle BOB Campagne is een voorbeeld van hoe het zou moeten.